BUSA7313 | تدقيق الحسابات

المفاهيم والمبادئ الأساسية الخاصة بتدقيق القوائم المالية، معايير تدقيق الحسابات، تقارير مدقق الحسابات المستقل، القواعد الأخلاقية والقانونية لمهنة تدقيق الحسابات، أسس عمل مدقق الحسابات المستقل وإجراءاته، المسؤوليات الخاصة بمدقق الحسابات، تقييم نظام الرقابة الداخلية، أنواع العينات المستخدمة وخصائصها، استخدام الحاسوب في عملية تدقيق الحسابات، تحليل حالات عملية في تدقيق الحسابات.