BUSA333 | السلوك التنظيمي

النظرية السلوكية، سلوك الفرد، سلوك الجماعة، الاتصالات، الخلافات، نظرية القيادة، المشاركة في صنع القرارات، الحافز، تطوير السلوك الإداري.
 

Parent Business Unit ID: