BUSA2361 | إدارة المشاريع السياحية الصغيرة

اسس الادارة ، ريادة الاعمال في المجال السياحي، ادارة المشاريع السياحية الصغيرة، بناءخطة العمل للمنشات السياحية، الخطط الاستراتيجية، الخطط السياحية التسويقية والمالية، مصادر التمويل، تحليل الموقع للمنشأت السياحية، الشكل التنظيمي، طرق تقييم أداء المنشأة السياحية من ناحية إدارية و مالية.

Parent Business Unit ID: