BIOL635 | وراثة المجتمعات

دراسة المكونات الوراثية للمجتمع، معامل التكرار للجينات والتراكيب الوراثية، معادلة هاردي – واينبيرغ، التزاوجغير العشوائي العوامل التي تؤثر على التكرار الجيني: الهجرة، الطفرة، الانتخاب، الانحراف الوراثي، تعدداللأليلات، التربية الداخلية، التباين، معامل التوريث، الاستجابة للانتخاب، التهجين، الصفات الكمية.