BIOC434 | علم الانزيمات

دراسة الأنزيمات، تصنيفها وطرق استخلاصها. تنظيم التفاعلالأنزيمي وتصاعده الكمي، دراسة الخواص الكيميائيةوالفيزيوكيميائية للأنزيمات كمواد بروتينية مساعدة على التفاعلات البيوكيميائية (ساعتاننظريتان و3 ساعات عملية).