ASDS7251 | العلوم الاكتوارية

دفعات الحياة وعقود تكوين الأموال، التأمين على الأشخاص، الأقساط التجارية، تحديد مبلغ التأمين، الدفعات والتأمينات المتغيرة، الدوال غير السنوية، معدلات الوفاة والمعرضون للخطر، فترات أخرى لحساب معدل الوفاة، تطبيق باستخدام الرزم الاحصائية.