ASDS6381 | تحليل السلاسل الزمنية

النماذج الساكنة، دوال الترابط الذاتي والترابط الذاتي الجزئي، فحص السكون، نماذج ARMA, ARIMA  ، نماذج بوكس وجينكيز، كشف النماذج وتقديرها، استخدام النماذج التي تم توفيقها في التنبؤ الإحصائي، تطبيق باستخدام الرزم الاحصائية.