ASDS6331 | تحليل الانحدار 1

النظرية العامة لبناء نماذج الانحدار البسيط والمتعدد، النماذج كثيرة الحدود، تحليل التباين، المتغيرات المستقلة النوعية، ارتباط المتغيرات المستقلة، القيم الشاذة والمشاهدات المؤثرة، أخطاء القياس، التقدير بطريقة المتغيرات الوسيطية، النماذج الخطية المعممة، تطبيق باستخدام الرزم الاحصائية.