ASDS6302 | الاستدلال الإحصائي

تحليل التباين، نظرية النهاية المركزية، التوزيعات الاحتمالية لمتغيرات عشوائية متعددة، التوزيعات الشرطية وتوقعها، الاقتران المولد للعزوم، متباينة تشبيشيف، التوزيعات النهائية، الأرجحية (likelihood)، التقدير باستخدام الأرجحية العظمى، تطبيق باستخدام برمجيات إحصائية.