ASDS6271 | التقدير لبيانات المساحات الصغرى

مقدمة للتقدير المبني على مساحات صغرى، التقدير المبني على التصميم، طرق التقدير المبنية على نماذج، نماذج التنبؤ الخطي غير المتحيز الأفضل، تشخيص النماذج، النماذج البيزية، اختيار النموذج الأفضل، طرق دلتا و Bootstrapping، تطبيق باستخدام الرزم الاحصائية.