ASDS6261 | تحليل الانحدار 2

نماذج الانحدار متعددة الحدود والنماذج الترتيبية، نموذج انحدار Cox،النماذج المختلطة، نماذج البيانات الطولية،تحليل المسارات، تقدير النماذج البنيوية،تطبيق باستخدام الرزم الاحصائية.