ARST739 | موضوع خاص

إشكال العلاقة بين الأدب والمجتمع، الأطر النظرية المفسرة للعلاقات الممكنة بين الأدب والمجتمع قديما وحديثا. علم اجتماع النص الأدبي. وعبر دراسة نصوص مشاكسة في الفكر والأدب العربي (شعره ونثره) يتم التركيز على قضايا معاصرة مختارة مثل: الالتزام، الحرية، المرأة، الاستبداد، التراث، المدينة.