ARAB437 | علم اللغة العام

مفهوم علم اللغة في القديم والحديث، الفرق بين علم اللغة وفقه اللغة، العرب والدراسات اللغوية، تصنيف اللغات، دراسة المادة اللغويــة ذاتها: الأصوات، الصرف، النحو، علم اللغة الوصفي، علم اللغة التاريخي، علم اللغة المقارن، علم اللغة المعياري، علم اللغة التطبيقي، المدارس النحوية الغربية الحديثة: تطبيق مناهج علم اللغة الحديث على اللغة العربية.