ARAB336 | فقه اللغة العربية

قضايا اللغة العربية الأساسية من خلال وجهات نظر فقهاء اللغة القدامى والمحدثين، دراسة بعض كتب فقه اللغة وتحليل نصوص منها، نشأة اللغة العربية وتفرعها وفصائلها وشجرة اللغات السامية وخصائصها، تاريخ اللغة العربية الشمالية والجنوبية، اللغة العربية الفصيحة ولهجاتها القديمة والحديثة، بعض القضايا اللغوية المهمة مثل ظاهرة الإعراب، القياس والسماع، النحت والاشتقاق، المعرب والدخيل، الترجمة والتعريب، نشأة الخط العربي وتطوره، مشكلات اللغة وسبل حلها.