ARAB335 | الأدب في العصرين الايوبي والمملوكي

الخصائص الموضوعية والفنية لأدب تلك المرحلة (شعرا ونثرا)، أثر الحروب الصليبية في استحداث موضوعات جديدة، عناصر التجديد الفني، أعمال أشهر شعراء العصرين أمثال: ابن الساعاتي، وابن سناء الملك، وابن عربي، وابن الفارض، والبوصيري وأشهر الكتاب أمثال: القاضي الفاضل، والعماد الأصفهاني، وضياء الدين بن الأثير، والنويري، والقلقشندي، وغيرهم.