ARAB331 | الدراسات القرانية

أهم علوم القرآن ومباحثه، نـزوله وجمعه وكتابته وتدوينه، الأسلوب القرآني وفكرة الإعجاز، أشهر المناهج في شرح القرآن وتفسيره، أثر القرآن في اللغة والأدب،   التطبيق من خلال قراءة بعض السور وتفسيرها.