ARAB236 | علم الدلالة والمعاجم العربية

التعريف بعلم الدلالة: تاريخه ومناهج دراسة المعنى، بعض القضايا الدلالية مثل: الوحدات الدلالية ، تعدد المعنى ومشكلاته، المشترك اللفظي والترادف والأضداد، دلالة المقال ودلالة المقام، المعاجم العربية وكيفية استعمالها، أشهر المدارس المعجمية العربية وتطور التأليف المعجمي في العربية، مشاكل المعجم العربي وسبل تطويره.