ARAB2320 | مدخل إلى علم اللغة العربية

التعريف بعلم اللغة بشكل عام وبعلم اللغة العربية بوجه خاص، تعريف اللغة، وظائفها، مستوياتها، علاقة علم اللغة بالعلوم الأخرى، جهود علماء العربية في هذا العلم. علم الأصوات اللغوية، أعضاء النطق وطريقة عملها، تصنيف الأصوات العربية نطقيًّا بحسب مخارجها وصفاتها. الصوامت والصوائت، الوحدات الصوتية (الفونيمات): الفونيمات التركيبية والفونيمات فوق التركيبية، النبر والتنغيم والمفصل. المقاطع الصوتية. القوانين الصوتية: المماثلة، المخالفة، الإدغام، الإمالة.