APST7322 | الإحصاءات الإقتصادية

التطور التاريخي للإحصاءات الاقتصادية، المراحل المتضمنة في تعداد المنشآت، محتويات التعداد، الجداول الزمنية للمسوح الاقتصادية، أخطاء الاستجابة response errors، السجلات الإدارية للمنشآت، أنواع المسوح الاقتصادية؛ المسح الصناعي، مسح الخدمات، مسح التجارة؛ تصميم العينة والمسوح الاقتصادية، تصميم الاستمارة، دراسة حالة.