APST639 | التصميم التجريبي

أنواع التصميمات البحثية وحدودها، مبادئ وأسس التصميم التجريبي، التصميم شبه التجريبي، التصميم غير التجريبي، البحوث الميدانية والمسوح، ضوابط المتغيرات في التصميمات المختلفة، التحليل الإحصائي للتصميمات المختلفة.