APST638 | تحليل السلاسل الزمنية

النماذج الساكنة ودوال الترابطالذاتي والترابط الذاتي الجزئي، نماذج ARIMA ونموذج ARMA توزيعات ال معاينة والشكل التقريبي لتقديرات دوال الترابط الذاتي والترابط الذاتي الجزئي في كل من نماذج?، ARIMA ونماذجARMA نماذج بوكس وجينكيز، استخدام النماذج التي تم توفيقها في التنبؤ الإحصائي، استخدام الحزم الإحصائية في تحليل بيانات سلاسل زمنية حقيقية بشكل موسع.