APST637 | نظرية الموثوقية

تحليل الأنظمة الكوهيرنتية، توزيعات فترة الحياة، النماذج المعلمية لفتر الحياة، توزيعات فترة الحياة وتحليل البقاءsurvival analysis  ، تحليل بيانات فترة الحياة، تطبيقات.