APST630 | الإحصاء الرياضي

المتغير العشوائي، التوزيع الاحتمالي، توزيعات المعاينة،  أمثلة لبعض التوزيعات الاحتمالية الشائعة، التوزيعات الطبيعية المتعددة، نظرية النهاية المركزية ( central limit theorem)، العزوم، والمقدرات (estimators) وخصائصها،  الاستدلال الإحصائي، الخطأ المعياري، التحيز، استخدام الكفاية sufficiency والأرجحة  likelihood في اشتقاق المقدرات واشتقاق دوال لاختبار الفرضيات.