ANTH334 | نظريات علم الانسان

نشوء علم الإنسان وتطوره وتناول مدارسه المختلفة: التطورية، الوظيفية، البنائية، التطورية المتجددة، النفسية، والماركسية، النظريات المختلفة في ضوء المرحلة التاريخية التي ظهرت فيها والظروف الشخصية والفردية لأصحابها.