AMHI632 | مصادر تاريخ العالم العربي في العصر الحديث

التعرف على مصادر ومناهج التاريخ الحديث للعالم العربي: الوثائق، الرواية والتاريخ الشفوي، كتابة التاريخ في العصور العثمانية الأولى، الاستشراق والاستشراق الجديد، والاستشراقوية عند المؤرخين العرب، النزعة الماركسية مقابل الاستشراقوية، التوجهات المعاصرة نحو مدرسة ومنهجية عربية نقدية في كتابة التاريخ.