ACCT436 | مبادىء تدقيق الحسابات 2

تدقيق الأصول المتداولة، الأصول الثابتة، الاستثمارات، الخصوم، القروض طويلة الأجل، حق الملكية، التقرير النهائي لمدقق الحسابات.
 

Parent Business Unit ID: