WOMS236 | مناهج بحث نسوية

تساؤلات حول سياسات إنتاج المعرفة، منظومة معرفية رافدة لمسارات التحرر الانساني والوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، مناهج وأساليب البحث في ما يتعلق بالتاريخ الشفوي، تحليل الخطاب، البحث الاثنوجرافي، فاعلية الذوات في الحياة اليومية، إشكاليات الذوات الباحثة نفسها، قراءة للأبحاث والنصوص من منظور نسوي.

Parent Business Unit ID: