TRAN335 | ترجمة نصوص علوم إقتصادية وتجارية

مساق متخصص في ترجمة نصوص تجارية واقتصادية، التركيز على المفردات ذات العلاقة، تدريب الطلبة على المميزات النحوية لهذه النصوص وأساليب كتابتها، ورشات عمل يتخللها ترجمة نصوص من العربية إلى الإنجليزية وبالعكس، النصوص المقترحة: رسائل تجارية، دراسات جدوى، مشاريع اقتصادية وتجارية، تحليلات إحصائية، أوراق عمل، عقود، اتفاقيات، عطاءات، تقارير اقتصادية وما شابه.
 

Parent Business Unit ID: